Poniżej znajdują się przygotowane przez nas oferty dla szkół oraz niezbędne informacje jak dokonać zakupu z 0% Vat.
Steam Package -Advanced B
- 12 szt. Filamentów (maksymalnie 2 jednego koloru)
- 1 szt. Lekcje EN Steam Package - Curriculum SD rok subskrypcji (do wyboru wiek 5-11/11-14/15-18)
- 2 szt. Długopis 3D PEN EDU
- 1 szt. Drukarka 3D Nano
- 1 szt. Drukarka 3D da Vinci PRO
4990.- netto, dla szkół nie naliczamy VAT
——————————————————————
Steam Package-Maker Lab
- 12 szt. Filamentów (maksymalnie 2 jednego koloru)
- 3 szt Lekcje EN Steam Package - Curriculum SD (trzy grupy wiekowe)
- 2 szt Długopis 3D PEN EDU
- 4 szt Drukarka 3D Minimaker
- 1 szt Drukarka 3D da Vinci PRO
7090.- netto, dla szkół nie naliczamy VAT
———————————————————————
Steam Package-Premium Class
- 12 szt. Filamentów (maksymalnie 2 jednego koloru)
- 3szt. Lekcje EN Steam Package - Curriculum SD (trzy grupy wiekowe)
- 4 szt.Długopis 3D PEN EDU
- 1szt. Drukarka 3D Nano
- 2szt. Drukarka 3D Minimaker
- 1szt. Drukarka 3D Junior PRO
- 1szt. Drukarka 3D da Vinci PRO
8490.- netto, dla szkół nie naliczamy VAT
0% VAT dla szkół

Sprzedaż drukarek 3D i skanerów 3D dla szkół ze stawką VAT 0 %

Na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

- dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze),
- dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

Zwolnieniem z podatku VAT podlegają następujące towary:

- jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
- drukarki
- skanery
- urządzenia komputerowe do pism Braille'a
- urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT należy dostarczyć:
1. Zamówienia na drukarki 3D i skanery 3D zawierające:

- nazwę i adres placówki oświatowej nabywającego towary,

- numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy placówki oświatowej,
- nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała placówka oświatowa,
- informację, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną, oraz

2. Zaświadczenie organu prowadzącego placówkę oświatową

Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.


Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej:

- Szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają zaświadczenie o prowadzeniu szkoły lub przedszkola.
- Szkoły przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola.
- Szkoły i przedszkola niepubliczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli.

Dokumenty do pobrania: